Vertragingen zorgen voor schadepost van €1,7 miljard voor logistiek

De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op zowel wegen, vaarwegen als spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen. De Logistieke Alliantie vraagt het kabinet, op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia, om te blijven investeren in noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur.

De Logistieke Alliantie* roept het kabinet daarom op om het investeringsprogramma van het rijk – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) – zo snel mogelijk uit te voeren. Dit om er voor te zorgen dat de kostenpost voor het vervoer van goederen in de toekomst niet nog groter wordt.

“Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op weg, spoor als vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren”, zegt Elisabeth Post, voorzitter van de Logistieke Alliantie. “Niet investeren is geen optie omdat het de Nederlandse economie 1,7 miljard per jaar kost.”

Door de stikstofproblematiek wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur vertraagd. Minister Harbers kondigde daarom afgelopen maart aan om de beschikbare middelen en capaciteit alleen in te zetten voor onderhoudsprojecten. Dit onderzoek laat echter zien dat naast investeringen in onderhoud, ook de noodzaak voor aanpassingen en uitbreidingen van infrastructuur onverminderd groot is.

Post wil dat de overheid snel aan de slag gaat: “De spade moet zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken. Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe maar pure noodzaak.”

*De Logistieke Alliantie is een alliantie van 16 partijen die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. De leden bestaan uit evofenedex, Port of Rotterdam, Air Cargo Netherlands (ACN), Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Schiphol Group, Ondernemend Amsterdam (ORAM), MKB Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), Deltalinqs, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR), Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), ProRail, Bouwend Nederland en Port of Amsterdam.

Recente berichten

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op