Tweede nieuwsbericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Waar wij ons sterk voor maken!

Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld, waar het fantastisch is om te mogen wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden. Handel en logistiek vormen samen het fundament van die Nederlandse welvaart. Dat we wereldwijd in handel en logistiek blijven excelleren, is echt geen vanzelfsprekendheid. De wereld, en daarmee de Nederlandse samenleving en economie, verandert razendsnel.

In die veranderende wereld willen wij, als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Nederland een aanbod doen. Een aanbod met als ijkpunt 2040. Voor Nederland gaan wij, samen met de aan ons gelieerde ondernemingen en overige stakeholders, keihard aan de slag om ons logistieke systeem in 2040 competitief, duurzaam, innovatief en veilig te laten zijn. Daarmee leveren wij samen een maximale bijdrage aan de toekomst van onze samenleving, zowel in Nederland als in Europa.

Deze ‘Visie op 2040’ is de basis van onze inzet voor de logistieke toekomst van onder andere Nederland. De visie is onder meer input voor onze gesprekken aan de Klimaattafels, over de toekomst van de topsectoren en maakt deel uit van de gezamenlijke ambitie met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek. Wij zien er naar uit om met zo veel mogelijk partijen samen te werken aan een sterk, leefbaar en welvarend Nederland.

Recente berichten

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op