Herijking Goederenvervoeragenda: bereikbaarheid centraal

Het Ministerie van I&W heeft de Goederenvervoeragenda uit 2019 herijkt. In de komende maanden worden de hoofdlijnen hiervan, mede in overleg met de Logistieke Alliantie, uitgewerkt tot een Actieagenda Goederenvervoer. Die gaat in het najaar naar de Tweede Kamer.

Bereikbaarheid staat centraal in de herijkte Agenda. Bereikbaarheid van goederen betekent dat voldoende leveringszekerheid voor maatschappelijke en economische functies wordt geborgd. Ofwel: goederen moeten op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn voor de eindgebruiker.  

Vier thema’s krijgen in de Actieagenda prioriteit:

  1. Multimodaal
  2. Duurzaam en leefbaar
  3. Veerkrachtig
  4. Digitaal

De hoofdlijnen van de herijkte Goederenvervoeragenda zijn hier te vinden. 

Recente berichten

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op