Brief aan formateurs: Oproep tot investeringen voor logistiek en mobiliteit

Op 2 november jl. is door de Logistieke Alliantie samen met VNO-NCW/MKB Nederland een brief gezonden aan de formateurs Remkes en Koolmees. In de brief wordt opgeroepen tot het doen van investeringen om Nederland ook na 2040 bereikbaar te houden.

Hoofdpunten zijn:

  • Structureel 1,4 miljard extra per jaar voor instandhoudingsopgave
  • Klimaataanpak vergt snelle start programma ‘Betalen naar gebruik’
  • Aanleg van ook nieuwe infrastructuur blijft hard nodig
  • Elektrisch vervoer vraagt om structureel stimuleren
  • Faciliteer groei gebruik duurzame brandstoffen

Zie voor de volledig brief:

https://logistiekealliantie.nl/wp-content/uploads/21-120712-Brief-TK-RemkesKoolmees.vestigingsklimaat-logistiek-mobiliteit-3.pdf

Recente berichten

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op